Bli medlem

Medlemsavgifter

  • Senior: 2500 kr
  • Förstaårsmedlem: 1250 kr
  • Junior: 500 kr, t.o.m den säsong man fyller 21 år
  • Yngre junior: 500 kr, t.o.m den säsong man fyller 16 år

Medlemsavgiften betalas in på postgiro: 205511-9
Ange namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress.