Juniorverksamhet

Vi har juniorträning måndagar 18-19.30 öppen för juniorer 7-21 år. Verksamheten delas upp efter ålder och förmåga på olika banor. Vi är på is 18-19.15 och avslutar med att fika på övervåningen.

Vår juniortränare heter Robert Nygren, han nås på telefonnummer 070-640 52 25 eller e-post junior@umecurling.se. Till sin hjälp har han äldre, erfarna juniorer som hjälper till på träningen.

Riktlinjer juniorträning hösten 2020:

  • Hela hallen är reserverad för juniorerna denna tid.
  • För nybörjare och yngre barn har vi hjälmtvång. Ta med egen hjälm. Våra tränare bedömer tillsammans med vårdnadshavare när det är okej att sluta med hjälm.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten när du kommer till hallen.
  • Stanna hemma vid minsta symptom.
  • Håll avstånd till andra.
  • Byt om innan du kommer till curlinghallen.
  • De yngsta avslutar på isen senast 19.00 och samlas sedan på övervåningen för kort avslut. De äldre juniorerna fortsätter på is till 19.30 innan de samlas på övervåningen.
  • Inget gemensamt fika efter avslutad träning.

Skor och sop finns att låna på curlinghallen. Kom i rörliga, varma kläder. Vantar med bra grepp är att rekommendera. Har man t.ex. stickade vantar är det svårt att greppa sopen när man ska sopa.

Försäkring under träning/tävling

Svenska Curlingförbundets Idrottsförsäkring omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska Curlingförbundet. Även deltagare i ”prova-på-curling” arrangerat av någon av föreningarna inom SCF omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av Svenska Curlingförbundet, curlingdistrikt eller av förening ansluten till SCF.

För fullständiga detaljer se information på Svenska Curlingförbundets hemsida om försäkringar.

Om man är intresserad av curling får man komma och prova på upp till fem gånger utan kostnad. Sen vill vi att ni blir medlemmar om ni vill fortsätta. Medlemsskap för juniorer kostar 500 kr/säsong. Det betalas in på pg 205511-9. Märk med barnets namn.

Se också Miniglidarnas Facebook-sida.