Vad är curling?

Grunderna
Curling är en lagsport som spelas på is. Man spelar en match på 10 omgångar där varje omgång är slut när man spelat över alla stenar till den andra sidan. När omgången är spelad räknar man poäng. Man får poäng för varje sten som är närmare mitten än motståndarnas närmsta sten. Det är alltså bara ett lag som kan få poäng i varje omgång. Det lag som har flest poäng när matchen är slut vinner!

Curlingtermer
boet = ”måltavlan”, de målade cirklarna på banan
tee = mitten på boet
skotte = sten som ligger närmast mitten i boet
stjäla = ta poäng utan att ha sista sten
tejk = utslagning (take-out)

Curlingbanan
Curling spelar på en isbana som är ca 42 meter lång och 5 meter bred. I varje ända finns en ”måltavla”, ett bo, målat i isen. Från ett fotstöd, hack, vid ena kortändan spelas stenarna över banan till boet på motsatta sidan. För att stenen skall vara med i spel måste den stanna mellan hogglinjen och boets bakkantslinje.

Curlingbanan

Curlingbanan

Poängräkning

Poängräkning

Poängräkning


När omgången är färdigspelad får ett av lagen poäng för varje sten som ligger i eller berör boet och som ligger närmare mittpunkten än motståndarnas bästa sten. Det kan bli maximalt 8-0 i en omgång.
I bilden får laget med röda stenar ett poäng. Skulle den gula stenen inte ligga där skulle röda laget i stället få två poäng.

Utspelet
En curlingsten som spelas korrekt, roterar kring sin egen axel och beskriver en bågformad linje mot målet. Kaptenen bestämmer rotationsriktning medurs (inhand) eller moturs (outhand). Kaptenen visar med utsträckt arm vilken rotation stenen skall ha.
Höger arm ut = inhand
Vänster arm ut = outhand
Kaptenens sop utgör spelarens riktmärke. Ju hårdare spelad sten desto mindre curlar den. Skulle man inte sätta curl på stenen så skulle den ta curl av sig själv och bli helt okontrollerad.

Dragning
En sten dras in i boet. I det här fallet en outhand.
Utslagning, tejk
Man slår bort den röda stenen med en hård slagen sten.
Gardering
Den gula stenen placeras framför den som är inne i boet.


Sopningen

Varje spelare har en sop. Man sopar framför stenen för att den skall glida längre och rakare. Hård sopning kan förlänga stenens bana ca 3 meter. Dessutom försenas curlen och stenen får en rakare bana.

Laget
Ettan är extremt viktig då det på denna position avgörs vilket lag som tar kommandot i omgången. Ettan måste vara extremt duktig på fartläsning både för sina egna stenar men även för fartbedömningen vid sopning.

Tvåan har som uppgift att knyta till omgången och måste vara allsidig. I det defensiva spelet måste tvåan vara oerhört pricksäker. I det offensiva spelet är tvåan nyckelpositionen för att spelet skall bli som det är tänkt. Tvåan har även en nyckeluppgift tillsammans med ettan och det är sopskippningen vid dragningar.

Vice skippern/trean är skipperns närmaste man. Trean avslutar det ettan och tvåan byggt upp för att sedan ”servera efterrätten” åt fyran. Vice skippern skippar då fyran sätter sina sten och måste även vara en god taktiker.

Skippern/fyran är lagets lagkapten och positionen kräver goda taktiska kunskaper samt starka nerver för att klara av pressen för att spela de två sista stenarna i varje omgång. Skippern lägger upp taktiken och har som uppgift att få laget att samarbeta på bästa möjliga sätt.

Taktik
När du är i ledning (eller vid lika) och har sista stenen ska du försöka få kommando på kanterna inne i boet. Om motståndarna är bra på att dra är det viktigt att du lägger stenarna framför tee-linjen. Lägg inga garder som motståndarna kan dra bakom. Se till att det är öppet i mitten för din sista sten.

När du är i ledning (eller vid lika) och inte har sista stenen ska du försöka få kommando i mitten framför tee-linjen inne i boet. Lägg inga garder som motståndarna kan dra bakom. Se till att motståndarna inte har öppet i mitten för att få en lätt dragning med sin sista sten.

När du är i underläge (eller vid lika) och har sista stenen ska du försöka få kommando på kanterna framför boet (corner gards). Du skall sedan försöka dra bakom eller knacka in en gard. Lägger du en corner gard spelar du för två poäng och lägger du två spelar du för tre eller dler poäng. Se till att det är öppet i mitten för din sista sten.

När du är i underläge (eller vid lika) och inte har sista stenen så måste du försöka stjäla poäng. För att kunna stjäla poäng ska du försöka att ta kommando och blockera med garder framför mitten av boet (center gard). Sedan ska du försöka dra bakom eller knacka fram egen gard. Det är viktigt att din ”skotte” ligger i 4-fots cirkeln och är väl garderad så motståndarna inte kan slå eller får svårt att dra bättre.

Utrustning
Curling är en av de billigaste sporterna att utöva om man ser till utrustningen. Egentligen så räcker det med ett par rena gymnastikskor med en glidsula och en curlingsop. Glidsula och sop finns för det mesta att låna på curlinghallen. När man har spelat ett tag så rekommenderas att man skaffar ett par egna curlingskor då dessa både glider bättre och är varmare. Det går också med budgetvarianten, som går ut på att man limmar fast en glidsula på gymnastikskorna. Sen är det dags att skaffa en sop och där finns det lite olika modeller att välja bland.